Box Speaker 100V

100V Box Speaker


20W 100V Sound Projector Speaker (IP65)

20W 100V Sound Projector Speaker (IP65)


RRP: $139.00
Our Price: $111.56
Less: $27.445W 100V 8" (200mm) Wall Box Speaker

5W 100V 8" (200mm) Wall Box Speaker


RRP: $115.00
Our Price: $99.46
Less: 14%5W 100V 8" (200mm) Wall Box Speaker with Volume Control

5W 100V 8" (200mm) Wall Box Speaker with Volume Control


RRP: $130.00
Our Price: $122.12
Less: 6%
Opus One 30W 8 Ohm / 20W 100V 3.5" Bookshelf White Speaker IP54

Opus One 30W 8 Ohm / 20W 100V 3.5" Bookshelf White Speaker IP54


RRP: $199.00
Our Price: $101.57
Less: $97.43Opus One 30W 8 Ohm / 20W 100V 3.5" Bookshelf Black Speaker IP54

Opus One 30W 8 Ohm / 20W 100V 3.5" Bookshelf Black Speaker IP54


RRP: $199.00
Our Price: $101.57
Less: $97.43Opus One 45W (8 Ohm / 100V) 5.25" Monitor Series Black IP54

Opus One 45W (8 Ohm / 100V) 5.25" Monitor Series Black IP54


RRP: $319.00
Our Price: $168.32
Less: $150.68
Opus One 45W (8 Ohm / 100V) 5.25" Monitor Series White IP54

Opus One 45W (8 Ohm / 100V) 5.25" Monitor Series White IP54


RRP: $319.00
Our Price: $168.32
Less: $150.68Opus One 45W 8 Ohm 5.25" Monitor Series White Speaker Pair-IP54

Opus One 45W 8 Ohm 5.25" Monitor Series White Speaker Pair-IP54


RRP: $269.00
Our Price: $154.56
Less: $114.44Redback 45W 100V / 85W 8 Ohm Studio Series Speaker White IP54

Redback 45W 100V / 85W 8 Ohm Studio Series Speaker White IP54


RRP: $419.00
Our Price: $307.74
Less: $111.26