Box Speaker 100V

100V Box Speaker


20W 100V Sound Projector Speaker (IP65)

20W 100V Sound Projector Speaker (IP65)


RRP: $139.00
Our Price: $132.05
Less: 5%5W 100V 8" (200mm) Wall Box Speaker

5W 100V 8" (200mm) Wall Box Speaker


RRP: $115.00
Our Price: $109.25
Less: 5%5W 100V 8" (200mm) Wall Box Speaker with Volume Control

5W 100V 8" (200mm) Wall Box Speaker with Volume Control


RRP: $130.00
Our Price: $123.50
Less: 5%
Opus One 30W 8 Ohm / 20W 100V 3.5" Bookshelf White Speaker IP54

Opus One 30W 8 Ohm / 20W 100V 3.5" Bookshelf White Speaker IP54


RRP: $199.00
Our Price: $97.89
Less: $101.11Opus One 30W 8 Ohm / 20W 100V 3.5" Bookshelf Black Speaker IP54

Opus One 30W 8 Ohm / 20W 100V 3.5" Bookshelf Black Speaker IP54


RRP: $199.00
Our Price: $97.89
Less: $101.11Opus One 45W (8 Ohm / 100V) 5.25" Monitor Series Black IP54

Opus One 45W (8 Ohm / 100V) 5.25" Monitor Series Black IP54


RRP: $319.00
Our Price: $162.22
Less: $156.78
Opus One 45W (8 Ohm / 100V) 5.25" Monitor Series White IP54

Opus One 45W (8 Ohm / 100V) 5.25" Monitor Series White IP54


RRP: $319.00
Our Price: $162.22
Less: $156.78Opus One 45W 8 Ohm 5.25" Monitor Series White Speaker Pair-IP54

Opus One 45W 8 Ohm 5.25" Monitor Series White Speaker Pair-IP54


RRP: $269.00
Our Price: $148.96
Less: $120.04